Hardlopen: Bekijk hier de actuele uitslagen!

Vrijwilligers

De Weir Venloop doet in hoge mate een beroep op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is het organiseren van dit soort grootschalige evenementen niet mogelijk. Net als andere organisaties stimuleren we verenigingen om zich aan te melden. Hierdoor kunnen gelden gegenereerd worden voor de clubkas. Iets wat gezien de marktontwikkelingen en terugtrekkende bewegingen van de overheid een welkome aanvulling kan zijn. Het is echter ook mogelijk om alleen of met familie/vrienden mee te doen.

Wil je ons komende editie ondersteunen in de organisatie, meld je dan aan via vrijwilligers@venloop.nl.

Wat biedt de organisatie van de Weir Venloop aan haar vrijwilligers:

 • Lunchpakket met daarbij twee consumptiebonnen die besteed kunnen worden in het Ewals Cargo Care paviljoen in het Julianapark
 • Een zogenaamde “gadget” van de Weir Venloop
 • Een vergoeding van € 10,00 (deze valt weg als men via een vereniging meewerkt)
 • Veel sfeer en gezelligheid

De Weir Venloop heeft een aantal criteria waaraan voldaan moet worden om het evenement als vereniging te ondersteunen met vrijwilligers:

 • De vereniging moet minstens op een dag minimaal 5 vrijwilligers aan melden (dit hoeven niet allemaal leden te zijn)
 • De vereniging moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
 • Het aantal gewerkte uren per dag bedraagt minimaal 6
 • Bij de inzet over meerdere dagen is het totaal aantal vrijwilligers over de meerdere dagen bepalend voor de bijdrage uit onderstaande staffel
 • Gelden worden uitsluitend overgemaakt naar de bankrekening van de vereniging
 • Er is per vereniging één contactpersoon
 • Commerciële bedrijven zijn uitgesloten, personeelsverenigingen daarentegen niet
 • Bijdrage:
  Aantal vrijwilligersBedrag per persoon per dag
  5 tot 10 vrijwilligers€ 15,00
  10 tot 20 vrijwilligers€ 17,50
  20 tot 30 vrijwilligers€ 20,00
  30 tot 40 vrijwilligers€ 22,50
  40 en meer vrijwilligers€ 25,00
 • Het ter beschikking gestelde declaratieformulier dient volledig en digitaalingevuld te worden en voor genoemde datum op het declaratie formulier verzonden te zijn naar vrijwilligers@venloop.nl.
 • Na controle van het volledig ingevulde document wordt het bedrag overgemaakt naar het opgegeven IBAN-nummer.
 • Het declaratieformulier is onlosmakelijk aan deze richtlijn verbonden en de richtlijn is een onderdeel van het declaratieformulier

Graag willen we je bij voorbaat danken voor je bijdrage aan ons evenement!

Aanmelden nieuwsbrief Venloop

Over welk onderwerp wilt u informatie ontvangen?
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist. U kunt uw browser vernieuwen door de nieuwste versie te downloaden en te installeren.