What happens during extreme weather conditions on the day of the event?

How can we help you?

What happens during extreme weather conditions on the day of the event?

Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor het evenement af te gelasten. Verder vragen wij alle deelnemers de weersomstandigheden op de dag te beoordelen en kleding, voeding en drinken hierop aan te passen. De organisatie zal zich altijd zo goed mogelijk proberen aan te passen aan de weersomstandigheden.

Did this not answer your question?