What can I expect from the route?

How can we help you?

What can I expect from the route?

De route van de Tuincentrum Leurs Wandeltocht loopt door mooie (natuur)gebieden in ‘t Ven. De route is volledig uitgezet met pijlen en daardoor gemakkelijk te volgen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de route te bekijken op de website of te volgen via de Venloop-app. Hier kun je precies volgen waar je bent. Laat onderweg geen afval achter. Venlo schoon, heel gewoon!

Did this not answer your question?